6/25/2011

Of Crayons and Colours

I bought myself a 16-colour crayon yesterday. I’m 20 at the moment but numbers just can’t kill the child in me. There’s no point using crayons in my course. I’m in engineering and everyone knows that when drafting our own house plan, it is illegal to have it colored. Figures of houses and its different parts and portions come bland.
Most of the time, when I am still awake during wee hours finishing some portion of the plan, I often ask myself, “If this could have been colored, will the drawing look better?” or “Will the drawing look more vivid?” or may be “Will the drawing be alive?” Until now, I can’t answer it. Still not sure at this moment, I never tried.
Maybe the drawing will look lousy. How would a crayon color the drawing film? Bits and pieces of crayons will not spread thoroughly on film. Maybe it will only crap up the whole plan. Or maybe I still don’t know.
Crayons, colours, and oh papers, we have so much of those in this world. Every country has enough paper, enough crayons to color them, and enough children to let those paper colored.

6/19/2011

Sa ngalan ng Ama*

Sa ngalan ni Ama*

Balkunaheng puno ng alala;
Iyon ay dahil sa iyo ama
Ginagambala ng nakaraan;
dumaang panahon na ika’y kapiling pa.

Madalas kang nakaupo
pag-alis at pagdating ko.
Ang sarap sa pakiramdam
na ako’y may madaratnan

sa tahanan. At ako’y magmamano
upang pangrespeto sa iyo.
Pinakamasarap na pakinggan
ang pagsambit mo

ng pangangamusta. Ito ang isa sa pinakakatangian ni ama
na di ko maiwawaglit,
ang pagpapakita niya ng pagmamahal
sa mga simpleng bagay.

6/11/2011

Tula't Salamisim

Ito ang produkto ng lektyur sa Pagsulat ng Tula ni Sir Richard Gappi noong 71st Nation Student Press Convention sa Initao, Misamis Oriental noong Mayo 11-15, 2011.

TAYO
Kitty Bantayan
The Warden, Pamantasan ng Lungsod ng Muntinlupa

Tumabi ka sa akin,
Kinuwentuhan ng panaginip
At nakihagalpak sa hangin.
Tayong dalawa lamang ang karakter.

Ngunit batid ko ang mga matang nagmamatyag.

Mga matang,
…naghihintay kung kailan tayo susuko
… kung kainan tayo mabibigo’t lalakad palayo,
Hindi naman sila sagabal,
Hindi ang barbed wire at mga barikada.
Hindi rin ang pagitan o distansya.
Kundi tayong dalawa
Tayong mga nabubuhay para sa iba.

BASA
Frank David Peñaroya Bayanon
The Vision – University of Southeastern Phil.

6/09/2011

Ulos, Ulan, Hangin, Pagsinta

Ulos at Ulan
Ulan - pawiin ang init sa kabuhanginan.

Pakikibaka'y muli mong diligan

Hawiin aming mga alinlangan

Umulos para sa tunay na kalayaan.

*Mayo 26, Pampang, Lungsod Angeles