10/29/2008

Alay Para Kay Bob Ong [Bayani- Part 1]

carloandrion™

Ako si Carlo.
Minsan si Carlos
Pwede rin naming Charles.
Madalas naman si Carl!
Pero ang patok ay Caloy. (Himig pang-asar)
Iyan amg mga bersyon ng aking pangalan.
Carlo sa Italian, Carlos sa Spanish, Carl naman ang sa German, Charles sa mga British.
Pahuhuli ba ang mga Pilipino? Hayun, naimbento ang Caloy.
Iyan ang General Rule of Names. Na kahit papaano ay legal pa rin na maituturing ang paggamit ko sa mga yan dahil iisa pa rin ang ibig nilang tukuyin. AT IYON AY AKO!?!?!?!?
Ako??? Ako ay…