11/23/2008

Pare Ko [Bayani- Chapter 2]

“Minsan lang darating ang tunay na kaibigan.
Mapalad ka kung makatatlo ka sa haba ng buhay mo.
Ngunit hindi sila darating ng sabay sabay.
Paisa-isa, at paisa-isa ka rin nila babaguhin”


Sabado ng hapon, sa katagalang nakaupo sa isang parte ng halamanan ng eskwelahan, maraming pumasok sa aking isip. Mahangin, kaya nakakatamad ang panahon. Balot ako ng lungkot. Bagsak ang katawan, pagod ang isipan at namimighati sa lungkot ang puso.
Doon ako unang nanghingi ng tulong sa aking mga “kaibigan”. Hindi ko pa kasi nasusubukang humingi ng tulong lalo na sa aking emosyon.

10/29/2008

Alay Para Kay Bob Ong [Bayani- Part 1]

carloandrion™

Ako si Carlo.
Minsan si Carlos
Pwede rin naming Charles.
Madalas naman si Carl!
Pero ang patok ay Caloy. (Himig pang-asar)
Iyan amg mga bersyon ng aking pangalan.
Carlo sa Italian, Carlos sa Spanish, Carl naman ang sa German, Charles sa mga British.
Pahuhuli ba ang mga Pilipino? Hayun, naimbento ang Caloy.
Iyan ang General Rule of Names. Na kahit papaano ay legal pa rin na maituturing ang paggamit ko sa mga yan dahil iisa pa rin ang ibig nilang tukuyin. AT IYON AY AKO!?!?!?!?
Ako??? Ako ay…

8/13/2008

Me, Myself, and I (A Cliche Title)

I'm a plethora of contradictions.Carlo Hernandez Andrion is almost synonymous to irony. I can be overly hyper one moment & totally out of mood the next. They say I'm a brat-a spoiled one at that, but I beg to disagree. I just want to get what I like. Hehe. Either you'll LOVE me & i'll like you twice as much,or RESENT me & I would be oblivious of your pathetic existence anyway. Some find me snobbish but im just initially shy. Plus the fact that I'm not used to making the first move. So i appreciate those who exert extra effort just to know me (flattery can get you anywhere). I am perennially late but I acknowledge the importance of time(sometimes). Im a couch potato but I also enjoy partying & hanging-out. I've actually mellowed down through the ages. Close friends consider me corny but I wonder why they laugh their hearts out whenever i crack a joke and burst with my sudden fits of one-liners. I'm never contented but am easily satisfied. I am unapologetically lazy but easily motivated to do something. I try to make the most out of everything even if I have nothing. I surprise myself sometimes. I don't tolerate mediocrity because of my stupid idealisms. I'm not into relationships and commitments but I love to be pampered and showered with affection. I can be too paranoid but apathetic in some isolated cases of schizophrenic episodes. Waahh!!!Am I making sense here? I just wana have a long description of myself just as long as your wasting your time reading this useless wrangling of words. I believe that people don't actually read long write-ups about other people such as this one so I intentionally made it long enough to trigger boredom. Hmm... Go figure. =P