2/01/2011

Pagkakataon

Ang isang araw ay maaring maging habambuhay.
Marami ang puwedeng mangyari.
Higit sanlaksa ang pagkakataon.
Muling hahalikan ng tubig ang dalampasigan
Ngunit hindi ng parehong tubig