5/21/2011

Pag-ibig sa Krus na Ligas

Unti-unting umigpaw ang dilim;
Nilalamon ang liwanag -
Na dulot ng mga dilaw -
Na ilaw ng lansangan.
Sinukol ang ating mga anino;
Na nakiulayaw sa gabi;
Sumapat na ang kadiliman ang magsabi.
Na ang pagsintang nararamdaman;

Tulad ng pakikibakang naglulungga sa karimlan;
Magbubukang-liwayway din ng pag-asa -
Na ngiti mo ay muling masilayan -
Pagkatapos ng aking pagsampa.
*(Krus na Ligas, Mayo 20, 2011)

No comments:

Post a Comment

Leave your mark.